Matematika Olimpia A Matematika Olimpia a házi forduló feladatainak kidolgozásával kezdődik, ahol évfolyamonként 6 feladat vár megoldásra részletes indoklással, levezetéssel. A szövegértésnek és a tananyag pontos ismeretének éppolyan szerepe van, mint a logikus gondolatmenetnek és az órán szerzett ismeretek kibővítésének. Az eredményesen szereplő tanulók a járási fordulóban mérik össze tudásukat, ahol az 5-8. kategóriákban 3 feladatot kell kidolgozni 2 óra alatt. Számukra a verseny itt véget is ér. A kilencedikesek viszont, már kellő tapasztalatot szerezve kerületi szinten folytathatják a megmérettetést. Ebben a kategóriában 4 feladatra szánnak 4 órát. Tanulóink idén is, mint az utóbbi években mindig, eljutottak a kerületi döntőbe, ahol sikeresen szerepeltek. A járási fordulók eredményes megoldói: A kerületi forduló 29 versenyzője közül Téglás Panna a 4., Blahovics Zoltán a 12. helyen végzett. Az elért eredményekhez gratulálunk!
Vissza IDE Katedra Matematikaverseny Nemzetközi Magyar  Matematikaverseny Kenguru Matematikaverseny Matematika Olimpia Pitagoriász Zrínyi Ilona Matematikaverseny