Beszámoló a matematikaversenyekről „ A matematikának nem az a lényege, hogy egy diák kívülről tudjon egy csomó mindent, hanem hogy értelmes módon tudja használni azt, amit valamilyen módon hallott, megemésztett.” Urbán János Iskolánkban a matematika oktatása során elsődleges feladatunknak tekintjük rávezetni a tanulókat arra, hogy a megszerzett ismeretekre az élet minden területén szükségük lehet. Hiszen pontosságra, egyértelműségre, határozottságra, logikus gondolkodásra nevel. Az alaptananyag elsajátíttatása mellett figyelmet szentelünk a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, valamint a tehetségesebbek fejlesztésére. Az igazán tehetséges tanulók teret kapnak az egyes versenyeken, megmérettetéseken. A  Matematika Olimpia ( 5-9.), Pitagoriász (3-8.), Zrínyi Ilona Matematikaverseny (2-9.), Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (2-9.),Katedra Matematikaverseny (5-9.),Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (6-9.) lehetőséget adnak arra, hogy minden diák megtalálhassa a számára legérdekesebbet, azt, amelyhez leginkább érez vonzalmat. Ehhez a munkához szükség van a tanár-diák közti kölcsönös együttműködésre, sok szorgalomra, a szabadidő feláldozására. Kialakul a tanulókban az egészséges versenyszellem, megtanulnak örülni saját és társaik sikereinek. Az eredményhirdetésekre azután izgatottan várunk. Felkészítő pedagógusok: 2. évfolyam: Beke Ágnes, Misák Éva, Rási Szekeres Mária 3. évfolyam: Kukel Mónika 4. évfolyam: Madarász Zsuzsanna, Mészáros Adrianna, Zalka Judit 5. évfolyam: Mázik Zsuzsa 6. évfolyam: Kosa Tímea 7. évfolyam: Forró Tímea 8. évfolyam: Mázik Zsuzsa 9. évfolyam: Kosa Tímea Az elért eredményekhez a tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak egyaránt gratulálunk.
Vissza Katedra Matematikaverseny Nemzetközi Magyar  Matematikaverseny Kenguru Matematikaverseny Matematika Olimpia Pitagoriász Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megtekintés