Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Továbbképzések tanítóink részére Alsó tagozatos kollégáink a 2016/2017-es tanévben ismét nagy létszámban vehettek részt a módszertani központ által szervezett továbbképzéseken. Öt kolléga a „Posilňovanie komunikačných kompetencií vo vyučovaní slovenského jazyka pre učiteľov prvého stupňa ZŠ s VJM” elnevezésű képzés keretén belül ismerkedhetett meg új taneszközökkel, aktivitásokkal, módszerekkel, tanulási technikákkal a szlovák nyelv oktatásának erősítése céljából. Egy pedagógus az ENVIPACK által szervezett szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó, a témával kapcsolatos új információkat ismertető előadáson vett részt. Két szerencsés kolléga egy tartalmas napot tölthetett el a fóti Waldorf iskolában, ahol belekóstolhattak a módszer filozófiájába, gyerekek, tanítók mindennapjaiba. Nagyszerű élmény, tapasztalatszerzési lehetőség volt. Sok ilyen alkalmat kívánok magunknak. Hasonlóan értékes szakmai napoknak volt részese egy kollégánk a Harmos Károly képzőművészeti továbbképzésen. A TANDEM nonprofit szervezet által pedagógusainknak szervezett két előadás- Hogyan (NE) kommunikáljunk?, illetve egy alternatív pedagógiát képviselő módszer , a Montessori módszer - új utakra, új lehetőségekre világított rá, melyeket munkánk során hasznosan tudunk alkalmazni. Mindannyiunk nevében elmondhatom, ezek az alkalmak, lehetőségek új színfoltot adnak munkánknak, felébresztik a lelkesedést a hétköznapokban. Beke Ágnes
Vissza