Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Pályaválasztás „Semmit sem szabad felületesen csinálni. Ha nem fektetsz energiát a munkádba - bármi legyen is - örömöt sem ad.“ (Koncz Zsuzsa) A megfelelő középiskola kiválasztása a legnehezebb döntés a kilencedikesek számára. Merre tovább? Szakmát tanulni vagy tanulmányi szakon továbbtanulni? Olyan iskolát, szakot vagy szakmát kell választani, amely a gyermeknek tetszik, amelyben később örömét leli. A választást idén is megkönnyítették a középiskolák nyitott napjai. A középiskolák honlapjukon tájékoztatták az érdeklődőket a nyitott nap időpontjáról. A helyi középiskolákba csoportosan látogattunk el. Ha a városhatáron túli iskola autóbuszt biztosított számunkra, csoportosan utaztunk oda. Voltak tanulók, akik szülői kísérettel látogattak el az egyes iskolákba. Néhány középiskola képviselője pedig a polgári nevelés órák keretén belül mutatta be iskoláját tanulóinknak. A következő középiskolákba látogattunk el közösen: Ipari Szakközépiskola, Komárom Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom A következő iskolák képviselői látogattak el hozzánk: Magán MTNy Szakközépiskola, Neratovicei u., Dunaszerdahely Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom Magán Szakközépiskola, Bátorkeszi A pályaválasztás keretén belül tanulóinknak lehetőségük volt elektronikus formában tesztelni tudásukat a tanév folyamán. Ezt a lehetőséget a 9. és az 5.évfolyam tanulói használták ki magyar nyelvből, szlovák nyelvből, matematikából. A NÚCEM a mi iskolánk negyedikes és kilencedikes diákjait szemelte ki a Tesztelés9 és a Tesztelés5 tesztjeinek kísérleti vizsgálatára is. A tehetségvizsgát igénylő szakokra februárban 1 tanuló adta le jelentkezési lapját. A többi középiskolába a jelentkezőlap leadási határideje március utolsó napja volt. A Tesztelés9 időpontjára immár harmadik alkalommal áprilisban, a jelentkezőlapok leadása után került sor. Diákjaink matematikából, magyar nyelvből és szlovák nyelvből írták meg a teszteket. Annak a tanulónak, aki mindhárom tantárgyból legalább 90%-ra teljesít, nem kell felvételi vizsgát tennie. Ilyen tanulónk sajnos idén nem volt. Ebben a tanévben 42 kilencedikes tanulónk van. A jelentkezőlapokat 14 különböző középiskolába adták le. A beíratkozás alapján diákjaink a következő iskolákban tanulnak tovább: Egészségügyi Szakközépiskola, Dunaszerdahely 1 tanuló Magán Szakközépiskola, Hidaskürt - kihely. o. Nagymegyer tanulmányi szak 2 tanuló szakma 1 tanuló Šulek Gimnázium, Komárom 1 tanuló Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom 11 tanuló Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta tanulmányi szak 2 tanuló szakma 2 tanuló Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom  tanulmányi szak 3 tanuló szakma 7 tanuló Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla 2 tanuló Ipari Szakközépiskola, Komárom 7 tanuló Külföldön tanul tovább 1 tanuló Két tanulónk még nem iratkozott be egyetlen iskolába sem. Ők vagy munkaviszonyba lépnek, vagy pedig évet ismételnek majd. Jelentkezőlapjukat még a felvételik második körében, június 10-ig leadhatják. Az alsóbb évfolyamokból 1 tanuló fejezi be a kötelező iskolalátogatást és munkaviszonyba lép. A jelenlegi állás szerint a kilencedikesek 69,04%-a tanulmányi szakot, 23,80%-a szakmát tanul. Külföldön a tanulók 2,38%-a tanul tovább. A diákok 4,76%-a egyelőre munkaviszonyba megy vagy évet ismétel. Mindenkinek eredményes munkát kívánok! Útravalóul: „Egy teljesítmény látványa a legnagyobb ajándék, amit csak ember másoknak adhat.“ (Ayn Rand) Kukel Mónika, pályaválasztási tanácsadó
Vissza