Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom  AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Beszámoló a fizika szakkör tevékenységéről „A tudásalapú társadalomhoz kutatók, tudományos eredmények kellenek, a tudományos eredményekhez pedig érdeklődő fiatalok.” (dr. Bársony István professzor, az MTA MFA igazgatója) A gazdasági felemelkedés elképzelhetetlen műszaki és természettudományos szakemberek nélkül, ezért e terület oktatása – az általános iskolától a felsőoktatásig – nemzetstratégiai feladat. A Munka Utcai Alapiskolában több évtizedes hagyománya van a természettudományi tárgyak, köztük a fizika emelt szintű oktatásának. Ennek színtere a választható fizika szakkör is. A 7., 8. és 9. osztályos tanulók Szakáll Krisztinával barangolhattak a fizika rögösnek vélt útjain. A szakkör céljai: a tanulók érdeklődésének felkeltése a természettudományok iránt, gyakorlati ismeretek szerzése, tehetséggondozás és a logikus gondolkodás fejlesztése. Nagy örömünkre szolgál, hogy e nemes célok ellenére tanulóink nagy örömmel látogatják a szabadidejüket is igénybevevő foglalkozásokat. A Fizika Olimpia 58. évfolyamába bekapcsolódó tanulókra több esetben a fizika még ismeretlen területei vártak, a szervezők számára szinte átláthatatlan, fejetlen iskolaügyi reform miatt. Mindezek ellenére tanulóink most is remekül helytálltak, csupán a járási eredményesség az, ami rámutat a hibákra. A 8. és 9. évfolyamban az egész Komáromi járás mindössze 14 eredményes tanulója közül 6 tanuló a mi iskolánkból került ki. Nem csak iskolánk eredményessége átlagon felüli, maga Komárom is kimagaslik a járások közül. Például a Nyitrai járásban csupán 6 tanuló lett eredményes a két évfolyamban, míg az Aranyosmaróti járásban egy sem. Mivel Európa jövője a tét, a mi célunk továbbra is a fiatalok terelgetése a reál szakterületek felé. Az iskolaév vége felé közeledve a 7. évfolyam tanulói is járási fordulóban mérték össze tudásukat, ezzel felkerült az i-re a pont, Schiller Bence abszolút győztesként tért haza. Fizika Olimpián elért idei eredményeink: Szakáll Krisztina
IDE Vissza Megtekintés