Vissza
Králik Máté (9.b) Az elmúlt évek közül nem telt el egy év sem úgy, hogy ne szerezzen dicsőséget, és ne öregbítse iskolánk hírnevét járási, kerületi vagy országos szintű versenyeken, legyen az magyar vagy szlovák nyelvű. A szavalóversenyek állandó résztvevője, igazi kis előadó, aki ha a színpadra lép, nem lehet nem odafigyelni rá. Évek óta részt vesz iskolánk színjátszó csoportjának munkájában, de láthattuk az ünnepeink alkalmából készített műsorok szereplőjeként is. Ebben a tanévben a Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Versenyen megzenésített versek kategóriájába is benevezett társaival. Az öttagú csapat az országos elődöntőn aranysávos minősítést kapott, és bejutottak az országos döntőbe, ahol ezüstsávos minősítést értek el, illetve megkapták a zsűri különdíját: “A legjobb zenei ötlet“. Szabadidejének jelentős részét a sportnak szenteli, az iskolai focicsapat, röplabdacsapat tagja, és kosárlabdázik is. 9 éve foglalkozik zenével, a művészeti alapiskola növendékeként idén végez zongora szakon. Eredményei:
Ide
Pikler Mihály (7.b) Misi példás magaviseletű, előzékeny, tisztelettudó tanuló. Iskolai kötelességei mellett szabadidejében a művészeti alapiskola tehetséges növendékeként fejleszti képességeit: hangszerjátéka és énekhangja egyaránt lenyűgöző. Az iskolai kultúrműsorok állandó szereplője, a színjátszó kör tagja. Idén a megszokottnál is több versenyben mérettette meg magát a természettudományok és a humán tárgyak terén egyaránt. Eredményei:
Ide
Sánta János (9.b) János barátságos, őszinte, nyílt egyéniség. Logikai gondolkodása kiemelkedő, képes az összefüggések felismerésére, összehasonlítására. Elméleti tudását kiválóan alkalmazza a gyakorlati feladatok megoldásánál. Rendszeresen vesz részt tanulmányi- és sportversenyeken egyaránt, akár egyénileg, akár egy csapat tagjaként. Évek óta az iskolai röplabdacsapat tagja, emellett focizik, ping-pongozik. A humán tantárgyak közül elsősorban a történelem iránti érdeklődése figyelemreméltó. Lelkiismeretes, kitartó és küzdő szellemű, igazi csapatjátékos. Eredményei:
Ide
Szakáll Lili (9.b) Kreativitásával, átlag feletti, magas szintű gondolkodásával, problémamegoldó képességével osztályának kiemelkedő tanulója. Számára a tanulás és a tudás érték. Rendszerességére, órai aktív munkájára mindig lehet számítani. Tudását számos természettudományi és humán tantárgyi versenyen kamatoztatta. Életében fontos szerepet játszik a sport, a röplabdacsapat tagjaként az eltelt évek során számos sikert könyvelhet el. Példamutató az egészséges életmód megvalósításában, szabadidejében sokat jár túrázni, kirándulni. Mindennapjaihoz hozzátartozik a zene, a művészeti alapiskola diákjaként idén végez fuvola szakon. Eredményei:
Ide
Szalay Mátyás (7.b) Logikus gondolkodású, tehetséges, nagyon tájékozott tanuló. A természettudományi tantárgyakban és magyar nyelvi versenyekben kitűnően teljesít. Emellett a művészeti alapiskola tehetséges növendéke: zenében és rajzban egyaránt kiváló. Aktívan sportol az iskolai röplabdacsapat tagjaként, valamint a színjátszó kör tagja. Az iskolai kultúrműsorok állandó szereplője. Eredményei:
Ide
Téglás Panna (7.b) Kedves, tisztelettudó, példás magaviseletű tanuló. Szorgalma és logikus gondolkodása eredményeként tanulmányi- és versenyeredményei kiválóak. A természettudományi és nyelvi versenyekben egyaránt sikeresen szerepel. A Pitagoriász iskolai fordulójának 1. helyezettje, eljutott a Katedra Matematikaverseny országos döntőjébe, valamint a Földrajz Olimpia járási fordulójának eredményes megoldója. A művészeti alapiskola tehetséges zenésze, szabadidejében sportol: az iskolai röplabdacsapat tagja. Eredményei:
Ide
Zakál Dóra (9.b) Kitűnő tanulmányi eredményű és példamutató magatartású diák. Szorgalmával, sokoldalú érdeklődésével kitűnik társai közül. Nyitott, vidám, sokszínű egyéniség. Tanulmányi munkája mellett fontos szerepet kap a művészeti tevékenység is. Éneket tanul, évek óta tagja az iskola színjátszó csoportjának. Rendszeres résztvevője a szavalóversenyeknek, az iskolai ünnepi műsoroknak. Tanévnyitók, tanévzárók, karácsonyi műsorok, ünnepségek, megemlékezések műsorait színesítette szavalataival, prózamondásával, szólóénekével. Énekhangjával mindig lenyűgözi közönségét.  Ebben a tanévben a Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Versenyen megzenésített versek kategóriájába is benevezett társaival. Az öttagú csapat az országos elődöntőn arany sávos minősítést kapott és bejutottak az országos döntőbe, ahol ezüstsávos minősítést értek el, illetve megkapták a zsűri különdíját: “A legjobb zenei ötlet“. A művészet területén elért sikerei mellett sporteredményei is elismerésre méltóak. . Eredményei:
Ide