Vissza
Pályaválasztás „Ha valamit nagyon akarsz, ne hagyd, hogy mások meggyőzzenek arról, hogy nem tudod elérni.“ (Lewis Hamilton) Ez az idézet például szolgálhat az alapiskolai tanulmányait befejező diákoknak. Ha valaki szeretne valamit megvalósítani álmaiból, terveiből, tennie is kell érte. Nekünk – pedagógusoknak, szülőknek, barátoknak – a feladatunk pedig támogatni őket céljaik megvalósításában. Ez a tanév is bővelkedett lehetőségekben. Az ősz folyamán az érdeklődő diákokkal ellátogattunk városunk minden középiskolájába. Ezenkívül tanulóink Ógyallán, Nagymegyeren, Gútán is megtekintették a középiskolát, és megismerkedtek az ottani lehetőségekkel. A következő iskolákból kaptunk információkat: Ipari Szakközépiskola, Komárom Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta Magán Szakközépiskola, Hidaskürt; kihelyezett osztály Nagymegyer Magán MTNy Szakközépiskola, Vásártér, Dunaszerdahely Az iskolalátogatásokon a szülőket is szívesen fogadták. Mivel a személyes tapasztalatszerzés bármely egyéb hírforrásnál gyorsabb és megbízhatóbb, a jövőben is örömmel fogadjuk az érdeklődő szülőket. Októbertől elkezdődött az elektronikus tesztelés. A 9. évfolyam tanulóinak matematikából, a 8.évfolyam tanulóinak angol nyelvből mérték fel tudását. November végén 44 kilencedikes tanuló vett részt pszichológiai kivizsgáláson, melynek célja a pályaorientáció felmérése volt. Novemberben az 5. évfolyam tanulói a Tesztelés5-2015 során matematikából és magyar nyelvből írtak tesztet. Az elektronikus tesztelés februárban folytatódott, újabb kilencedikes csoport írt tesztet matematikából. Februárban 8 tanuló adta le a jelentkezőlapját tehetségvizsgát igénylő szakokra. Áprilisban zajlott a Teszelés9 – 2016, a diákok tudását matematikából, magyar nyelvből és szlovák nyelvből tesztelték. Aki a tesztelésen mindhárom tantárgyból legalább 90%-ra teljesített, mentesült a felvételi vizsga írása alól - felvételi nélkül jutott be az általa megjelölt középiskolába. Iskolánkban 3 tanulónak ez sikerült. A jelentkezőlapját 54 kilencedikes adta le 12 szlovákiai középiskolát választva. Májusban egy kilencedikes tanulóval emelkedett a diáklétszám. A felvételi vizsgák eredményeként tanulóink szeptembertől a következő középiskolákban tanulnak tovább: Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom 22 tanuló Sportgimnázium, Trencsén 1 tanuló Sportgimnázium, Dunaszerdahely 3 tanuló Magán MTNy Szakközépiskola, Neratovicei u., Dunaszerdahely tanulmányi szak 1 tanuló Kereskedelmi Akadémia, Nagymegyer 2 tanuló Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta tanulmányi szak 1 tanuló Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunaszerdahely tanulmányi szak 1 tanuló Magán Szakközépiskola - KA, Párkány tanulmányi szak 1 tanuló Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom tanulmányi szak 1 tanuló Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla 1 tanuló Ipari Szakközépiskola, Komárom 11 tanuló Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom tanulmányi szak 4 tanuló szakma 5 tanuló Külföldön tanul tovább 1 tanuló Az alsóbb évfolyamokból 3 tanuló fejezi be a kötelező iskolalátogatást, 2 tanuló továbbtanul, 1 tanuló pedig munkaviszonyba lép. A kilencedikes tanulók 89,09%-a érettségivel végződő tanulmányi szakon folytatja tanulmányait, 9,09%-a szakmát tanul, 1,81%-a külföldön tanul tovább. Mindenkinek sok sikert! Útravalóul: „Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme és ereje van. Jesse Owens Kukel Mónika pályaválasztási tanácsadó