Vissza
Rajzkör A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás fejlesztése, a kreatív képességek kibontakoztatása. A rajzkör keretein belül igyekeztünk teret adni a gyerekek örömteli, élményt nyújtó, személyes megnyilvánulásainak.  Célunk az alkotótevékenység megszerettetése, a fantázia szárnyalása, a feladatok önálló megoldása volt. A gyerekek az egész év folyamán odaadással, becsülettel és szívesen működtek együtt velünk. Öröm  volt látni, hogyan alakult és fejlődött  az önálló ízlésük, belső igényességük. A szakkörön szebbnél-szebb alkotások születtek. László Alica
Munkáink Rajzkör Projektek