Vissza
Beszámoló a matematikaversenyekről “Az erőteljes szellemi munka ugyanolyan jó dolog, mint egy erős teniszjátszma. Ha valaki egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen elfelejteni.“ (Pólya György) A matematika szépsége a tanítási órákon kívül megmutatkozik a versenyeken is, ahol évről évre bizonyítanak tanulóink, öregbítve ezzel iskolánk jó hírnevét. Vállakozó kedvű diákjaink és pedagógusaink szabadidejüket és fáradtságot nem sajnálva becsületesen, odaadással készülnek a megmérettetésekre. A felkészülés egész évet igényel, maguk a versenyek decembertől egészen júniusig tartanak. Hagyományosan immár 5-féle versenybe nevezünk be: Matematika Olimpia (5- 9.), Pitagoriász (5-8.), Zrínyi Ilona Matematikaverseny (5-8.), Katedra Matematikaverseny (5-9.), Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny (5-9.), Nemzetközi Magyar Matematikaverseny (5-9.). A kitartó és rendszeres munka gyümölcse a sikerélmény, az új ismeretek szerzése s az elért eredmények. Felkészítő tanárok az egyes versenyeken: 5. és 7. évfolyam: Mázik Zsuzsa 6. és 9. évfolyam: Kosa Tímea 8. évfolyam: Farnbauer Gyöngyi Az elért eredményekhez gratulálunk!
Matematika Olimpia A Matematika Olimpia az igényesebb versenyek közé tartozik. Tanulóink a házi forduló 6 feladatának eredményes megoldóiként juthatnak tovább a járási fordulóba. A MOZ5-8 kategóriákban 3 feladat vár megoldásra, melyeket pontos magyarázattal, levezetéssel és indoklással kell a tanulóknak ellátniuk. Ezek a kategóriák itt le is zárulnak. A MOZ9-ben versenyzőknek 4 feladatot kell megoldaniuk a járási fordulóban, majd az ezt követő kerületiben is, ahova járásonként 8- 10 tanuló juthat el. A megfelelő felkészülésnek köszönhetően tanulóink a következő eredményeket érték el:
Pitagoriász Tanulóink körében az egyik legkedveltebb verseny a Pitagoriász, ahol a tudás és a logikus gondolkodás mellett a gyors feladatmegoldó készség is fontos szerepet játszik. Az iskolai fordulóba összesen 80 tanuló, közülük 42 felső tagozatos kapcsolódott be. A leggyorsabb megoldó címet Schiller Bence 5.b osztályos tanuló nyerte el, aki a P5 kategóriában 8 perc alatt 14 feladatot oldott meg helyesen. A Pitagoriász iskolai fordulójának eredményes megoldói:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny A Zrínyi Ilona Matematikaverseny nagyon népszerű a tanulók körében, ezt bizonyítja a versenyzők magas létszáma is. A felső tagozatról 27 tanuló képviselte iskolánkat a Selye János Gimnáziumban megrendezett versenyen. Az összeállított feladatsorokkal a tanulók logikus gondolkodását mérik. Itt a felsorolt lehetőségekből kell kiválasztani a jó megoldást, és nem szükséges a levezetés. A nyugat-szlovákiai kerületben induló versenyzők közül tanulóink a következő eredményeket érték el:
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenybe, amely márciusban zajlott, idén 42 felső tagozatos tanulónk kapcsolódott be. Ezen a versenyen a tanulók 30 feladatot kaptak, az 5 felkínált lehetőség közül kellett a helyes megoldást kiválasztaniuk. A  megyei fordulóban az 5–8. osztályos tanulóink a Felvidék magyar alapiskolásaival, kilencedikeseink pedig a gimnáziumok 1. osztályos tanulóival versenyeztek.  Eredményeink:
Katedra Matematikaverseny A Katedra Matematikaverseny ősszel indult ötfordulós levelezős résszel, ahol fordulónként 3 feladatot kellett kidolgozni. A versenybe 9 tanulónk kapcsolódott be: Bakoš Orsolya Virág (5.b), Urbán Virág Emma (5.b), Lévay Máté (5.b), Schiller Bence (5.b), Keserű Borbála (6.b), Téglás Panna (6.b), Jakab Béla (7.b), Hallman Gergely (9.b), Klučka Vivien (9.b). A levelezőversenyben mindnyájan elérték a továbbjutáshoz szükséges pontszámot. Jakab Béla és Klučka Vivien az itt elért pontszámuk és a tavalyi országos döntőn elért eredményük alapján egyenes ágon kerültek az idei döntőbe. A többiek számára az elődöntő áprilisban, Zselízen került megrendezésre. A tanulóknak 60 perc alatt 5 feladatot kellett megoldaniuk, levezetniük. Innen a hét résztvevő versenyzőnk közül további 5 került be a döntőbe. A döntő május elején volt Dunaszerdahelyen. Délelőtt 90 perc alatt 5 feladattal kellett megbirkózniuk a diákoknak, délután pedig egy matematikai keresztrejtvényt kellett kitölteniük. Az országos döntőben elért eredményeink:
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny Az alapiskolák részére idén másodszor rendezték meg a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt, melynek helyszíne évenként változik. A szervező szavaival élve: E rangos nemzetközi megmérettetést három fontos tényező mozgatja és köti össze: az anyanyelv, a matematika szeretete és tisztelete, valamint a találkozókon születő vagy megerősödő barátságok. A Nemzetközi Magyar Matematikaverseny lehetőséget ad az egységes magyar matematikai nyelv megteremtésére, a szabadidős programjának szerves részét képező kirándulások pedig alkalmat adnak a különböző országok magyarlakta tájainak, kultúrájának, történelmének és szokásainak megismerésére. A versenyen, mely a romániai Nagyváradon került megrendezésre, 5 ország 168 versenyzője mérte össze matematikai tudását. A Felvidéket 30 tanuló képviselte, akiket az eddig elért eredményeik alapján választott ki a szervezőbizottság. Iskolánkat Klučka Vivien (9.b) és Jakab Béla (7.b) képviselte.
Ide Ide Ide Ide Ide