Vissza
Kémia A kémiai tananyag a lehetőségek maximális felhasználásával kapcsolódik több más műveltsegterülethez, azokkal együttműködve tekintheti át az embernek, az általa létrehozott társadalomnak, valamint az őt körülvevő természetnek a kölcsönhatásait. A kémia műveltségi terület keretei között folyó nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés igényeinek megfelelően formálja a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. A kémiaoktatás feladata, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex természetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a szakirányú képzés megalapozására. A kémiával való ismerkedés közben olyan tapasztalatokon nyugvó, biztos anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a szénmonoxid hatása). A természettudományos szemlélet birtokában a tanulók egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. Az így kialakuló látásmód védheti meg a jövő generációt az áltudományok különböző formáitól. A 2014 / 2015-ös tanévben ezt a vonalat erősítette a Kémia Olimpia tanulmányi verseny is. Fő témakörként a fémeket jelölték ki, s azok minden előfordulási, hasznosulási módját számonkérték a verseny során. Az olimpián iskolánkat sikeresen képviselte Klučka Vivien és Tóth Erika, akik eredményes megoldóként és csupa pozitív élménnyel tértek haza. Csinger Gábor