Az a széles körben elfogadott nézet, mely szerint az angol nyelv kellő ismerete manapság nélkülözhetetlen, már az általános iskolai oktatási rendszerre is „rányomta bélyegét“. Tervezik ugyanis, hogy az angol nyelv mint tantárgy szintén a kilencedikes tanulók országos tesztelésének részévé válik. Igaz, az oktatására szánt óraszám mit sem változik majd (sőt, még csökken is a 4. évfolyamban), így nekünk, pedagógusoknak s a tanulóknak egyaránt – sajnos – kissé „tesztorientáltabbá“ kell válnunk. Bízom benne azonban, hogy mindez nem szegi kedvét sem kollégáimnak, sem pedig a gyerekeknek, akik – s ezt örömmel állapíthatjuk meg – szívesen tanulják az angolt. Ennek okait abban látom, hogy ezeken az órákon lehetőség nyílik a játékos tanulásra, különféle segédanyagok és digitális technológiák színesítik a munkát, s a tanulók a kommunikációs feladatoknak köszönhetően – egyéni tempóban bár, de – időről időre megtapasztalhatják fejlődésüket. A német nyelvvel továbbra is 2. idegen nyelvként heti 1 órában találkozhatnak a tanulók. Alapfokú német nyelvi készségükről tanúskodnak a pedagógusuk segítségével elkészített projektmunkáik, valamint az idén először megrendezett Német Nyelvi Háziverseny, a Német Délelőtt. A versenybe a 8. évfolyam tanulói kapcsolódtak be, akik egyrészt eddig szerzett nyelvi ismereteiket is alkalmazhatták, valamint ízelítőt kaphattak a németajkú nyelvterületek kultúrájáról, szokásairól. A változatos feladatok között megtalálható volt az olvasott és hallott szöveg értelmezése, a szógyűjtés, szövegkiegészítés, keresztrejtvény, nyelvtörő. A délelőtti fáradozások jutalma egy jellegzetes német édesség, a „Schwarzwälder Kirsch Muffins“ volt. 1.hely: Bajcsy Tünde, Boros Nikoletta, Mézes Júlia, Horváth Kinga (8.b) 2.hely: Zakál Dóra, Fonód Lilla, Borka Valéria (8.b) 3.hely: Kláriš Mária (8.b), Stefankovics Glória, Kalácska Annamária, Füri Péter (8.a) Hogy valóban milyen lelkes „angolosaink“ is vannak az iskolában, bizonyítja, hogy mindkét idén rendezett versenyünk nagy érdeklődésnek örvendett, annak ellenére, hogy technikai okokból e két esemény egymáshoz nagyon közeli időpontban zajlott. Decemberben került megrendezésre a hagyományos Angol Nyelvi Háziverseny, mely idén „A tudomány birodalma” címet viselte. A versenyre 11 csapat nevezett be a 7-9. évfolyamból. A versenyzőknek információkat kellett gyűjteniük egy-egy jelentős brit és amerikai tudósról, az emberiség legfontosabb találmányairól, az emberi testről, a Föld és az állatvilág rekordjairól és a világűrről. A csapatok első feladata az otthon elkészített poszterek prezentálása volt, majd egy kvízt kellett megoldaniuk. Ezután egy szövegértési feladat következett. A megmérettetést egy képfelismerési feladat zárta. A vidám hangulatban zajló versenyen versenyző és szervező egyaránt jól érezte magát. Íme az eredményes csapatok: 1. hely:Fonód Lilla, Szakáll Lili, Zakál Dóra (8. b) 2.hely :Bogáč Sebastián, Csicsó Virág, Fekete Réka (9. c) 3.hely :Králik Máté, Csicsay Anikó, Borka Valéria (8. b) Szintén a tél beköszöntével az Angol Olimpián mérte össze tudását 23 lelkes tanulónk. A hatodik és hetedik osztályosokat gyűjtő 1A kategóriában tizenöten, a nyolcadik és kilencedik évfolyamosokból álló 1B kategóriában pedig nyolcan mérték össze tudásukat. A négy részből álló feladatlap a versenyzők nyelvtani ismereteit, szókincsét és szövegértő készségét (1 olvasott és 1 hallott szöveg értését) mérte. Aztán a kategóriánként legtöbb pontot elért 3-3 tanulónak két szóbeli feladattal is meg kellett birkóznia: pár perces felkészülés után egy megadott szerepbe bújva folytattak párbeszédet a zsűri valamelyik tagjával, majd fantáziájukat és beszédkészségüket kamatoztatva adott kép alapján kellett egy általuk kitalált történetet elmondaniuk. Mondhatom, remek sztorik születtek! Biztos vagyok benne, hogy ha tanulóink továbbra is ilyen lelkesek és motiváltak lesznek, sikeres angolnyelv-használókká válnak. 1A kategória 1B kategória 1. hely Szabó Viktória (7.b) Méhes Zoltán (9.b) 2. hely Keserű Borbála (6.b) Rásky Ákos (9.a) 3. hely Székely Tamás (7.b) Fonód Lilla (8.b) Zoltán és Viktória aztán a Gútán megrendezett területi fordulóban is remekeltek: egy „férfias harmadik helyezéssel“ és egy „csinos aranyéremmel“ tértek haza tanulóink. Viktória ezzel az első helyezéssel léphetett tovább a nyitrai kerületi fordulóba, ahol szintén eredményesen szerepelt. Gratulálunk a szép eredményekhez! Károlyi Szikonya Judit az idegen nyelvi TB vezetője
Vissza