Pályaválasztás „ Az ember semmi más,  mint amivé önmagát teszi.“ Sartre Senki sem kerülheti el az elkerülhetetlent! Kilencedikeseink számára is elérkezett az a pillanat, hogy eldöntsék, milyen középiskolában tanuljanak tovább. A választást segítve több középiskola tartott nálunk tájékoztató bemutatkozást. Tanulóink is csoportos látogatást tettek a város és a járás több középiskolájának nyitott napján. A nyitott napokat egyre több szülő és gyermeke együtt  látogatja, hogy saját szemükkel győzödjenek meg a választott középiskola nyújtotta lehetőségekről. A pszichológiai-pályaválasztási kivizsgálást a Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központ ingyenesen végzi. Ebben az évfolyamban a kivizsgálást 24 szülő kérvényezte. Az októberben megtartott tesztelés eredményét rövid idő elteltével kézhez is kapták. Tavasszal 39 nyolcadikos abszolválta ezt a kivizsgálást. Már ők is megkapták az eredményt. Tesztelésben egyébként bővelkedett ez a tanév. Novemberben az ötödikes tanulóink a kilencedikes teszteléshez hasonlóan magyar nyelvből, matematikából és szlovák nyelvből próbatesztet írtak. A tesztelés célja az alsó tagozaton elsajátított tudás szintjének felmérése volt. Februárban elektronikus formában magyar nyelvből mérettettek meg. Márciusban már a hagyománynak megfelelően a kilencedikesek írták meg a tesztet a három fő tantárgyból. Az eredmények a jelentkezőlapon feltüntetve  alapul szolgálnak a középiskolai felvételi pontszámokhoz. Ebben a tanévben is érvényes volt, hogy aki mindhárom tantárgyból 90%-ra teljesített, nem kellett felvételiznie. Ezek a szabályok a mostani nyolcadikosaink számára szigorodnak. A gimnáziumba jelentkezök tanulmányi átlaga a nevelési tantárgyakon kívül a 8.-os év végi és a 9.-es félévi bizonyítványon nem lehet rosszabb 2,0-nél, a szakközépiskolába jelentkezők esetében 2,75-nál. A szakmai képzésre jelentkezőknél nincs felvételi vizsga. Májusban zajlottak a felvételik. Az 53 kilencedikes közül 1 tanuló nem íratkozott be. Ezekben a középiskolákban tanulnak tovább: Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom 14 tanuló Mariánum Egyházi Iskolaközpont, Komárom 1 tanuló Magyar Tannyelvű Gimnázium, Duna utca, Pozsony 1 tanuló L. Sáru Gimnázium, Pozsony 1 tanuló Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer 1 tanuló Sportgimnázium, Nitra 1 tanuló Konzervatórium, Pozsony 1 tanuló Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Komárom 4 éves tanulmányi szak 3 tanuló 4 éves – 2 szakma 2 tanuló 3 éves szakma 4 tanuló Kereskedelmi Akadémia, Nagymegyer 1 tanuló Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta 4 éves tanulmányi szak 1 tanuló Műszaki Szakközépiskola, Pozsonyi út, Komárom 4 éves tanulmányi szak 6 tanuló Szakközépiskola, Ógyalla 3 tanuló Építőipari Szakközépiskola, Ógyalla 1 tanuló Ipari Szakközépiskola, Komárom  6 tanuló Magán MTNy Szakközépiskola, Vásár tér, Dunaszerdahely 1 tanuló Magán MTNy Szakközépiskola, Neratovicei u., Dunaszerdahely 2 tanuló Magán Szakközépiskola, Hidaskürt 2 tanuló Munkaviszony 1 tanuló Az alsóbb évfolyamokból két tanuló munkaviszonyba megy, 1 tanuló továbbtanul a Műszaki Szakközépiskolában. A kilencedikesek 79,24%-a érettségivel végződő tanulmányi szakon folytatja tanulmányait, 18,86%-a szakmát tanul, 1,88%-a munkaviszonyba áll. Mindenkinek sok  sikert! Útravalóul:   „Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is.” (Bertolt Brecht) Kukel Mónika pályaválasztási tanácsadó
Vissza