Vissza
  A kémia tanításának célja, hogy rendszerezze és kiegészítse az anyagok tulajdonságaival kapcsolatosan meglévő tanulói ismereteket, alapot teremtsen a továbbtanuláshoz. Fontos feladata az, hogy az anyagok sokféleségének megmutatásával egyidejűleg érzékeltesse a tanulókkal, hogy ez a sokféleség néhány egyszerű elv segítségével megérthető. A tárgy tanításának fontos módszere a kísérletezés, a jelenségek megfigyelése, amely a tanulók elgondolásainak ellenőrzését szolgálja. A kémia ismereteinek tanítása, tanulása világképformáló. Az anyagi világ egységének bemutatása több természettudományi tantárgy közös feladata. A kémia tanulása során tudatosul a tanulókban a részecskék világának az anyag érzékelhető tulajdonságaival való összefüggése, az anyag szerkezete, tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolat. A környezeti problémák elemzésén keresztül a kémia tanulásának hozzá kell járulnia a diákok környezettudatos magatartásának kialakításához, életmódjuk fejlesztéséhez is. Ezeknek az elveknek megfelelően töltöttük az idei tanévet. Lehetőségeinkhez mérten próbáltuk meg a kísérletek bemutatását és azok feldolgozását. A kémiai olimpia iskolai fordulójából Öhlsläger Tamás jutott tovább, aki a körzeti forduló eredményes megoldója lett. Csinger Gábor