Vissza
Az utóbbi években az 1. idegen nyelv (mely a MUAI-ban is az angol) az oktatására fordítható óraszámból adódóan felsorakozott a fő tantárgyak közé. Ez nálunk „hatványozottan” igaz. Ugyanis a minisztérium által megszabott heti 3 óra helyett a mi 8. és 9. osztályosaink immár harmadik éve heti 4 órában tanulhatják a nyelvet. A hatékonyabb nyelvtanulás érdekében a tanulókat képességeiknek megfelelő csoportokban oktatjuk. Mivel azonban fejlődésük gyakran nem egyenletes, teljesítményük alapján a tanév elején vagy félévkor másik csoportba kerülhet-nek át, ha szükséges. án az emelt óraszám és a csoportok ily módon való kialakítása is hozzájárultak ahhoz, hogy a 2013/14-es tanévben tanulóink ismét szép eredményeket értek el az angol nyelvű tanulmányi versenyeken. A német nyelvvel továbbra is 2. idegen nyelvként heti 1 órában találkozhatnak a tanulók. Alapfokú német nyelvi készségükről tanúskodnak a pedagógusuk segítségével elkészített projektmunkáik. Elmondhatjuk, hogy tanulóink zöme szívesen tanulja az idegen nyelveket. Mi, pedagógusok igyekszünk az órákon kellemes légkört kialakítani s játékosan oktatni. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készségek fejlesztésére, lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy kicsit szabadabban reflektálhassanak az egyes témákra, ill. akár pármunkában, akár kisebb csoportokban is megoldhatnak 1- 1 feladatot. Próbáljuk a különféle „technikai vívmányokat” is magunk mellé állítani, így 1-1 projektmunka elkészítésekor és bemutatásakor teret adunk a tanulóknak számítógépes és prezentációs készségük gyakorlására. Ugyanakkor magunkat is „fejlesztve” a különféle interaktív szoftverek használatával igyekszünk érdekesebbé és változatosabbá tenni az egyes tanítási órákat. Hogy a közös munka mennyire „gyümölcsöző”, azt bizonyítsák a tények:
Angol Nyelvi Olimpia Angol Nyelvi Háziverseny Go For Gold Minden aktív, ügyes és eredményes tanulónknak szívből gratulálunk, s kívánjuk, hogy továbbra is hasonló lendülettel és lelkesedéssel tanulják az idegen nyelveket. Károlyi Szikonya Judit
Ide Ide Ide