Tantárgy: Fizika Örömmel és büszkeséggel számolunk be ez évben is az iskolánkon folyó fizikaoktatásról és elért  eredményeinkről. Fizikaóráinkon a tananyagot nagy részt a hétköznapi tapasztalatainkra építve,  kísérletekkel, jókedvvel próbálják elsajátítani tanulóink. Szavak helyett ebben az évben beszéljenek a  képek, melyek betekintést engednek tanulóink munkájába.   A Fizika Olimpia rangos versenyébe az alapiskolások három évfolyama kapcsolódhat be. A  következőkben az itt elért eredményeinkről számolunk be:  E kategória, azaz 9. évfolyam  F kategória, azaz 8. évfolyam  G kategória, azaz 7. évfolyam  Szakáll Krisztina
Vissza Ide Ide Ide