Beke Ágnes alsó tagozatos, valamint német szakos pedagógusa. Az idei tanévben másodikos kisdiákok osztályfőnöke. Szeretettel és örömmel tanít, oktató-nevelő munkájában alapos és igényes. Nagy hangsúlyt fektet a tanítási órák hangulatosságára, a pozitív családias légkör kialakítására a tanulókkal és szüleikkel egyaránt. Pedagógiai rátermettsége, találékonysága segíti a nevelési feladatok helyes megoldásában. Ági kedves, szerény, kiegyensúlyozott és megnyerő személyiség. Embersége, kötelességtudata, erkölcsi tartása példaként szolgálhat diákjainak és kollégáinak egyaránt. Nagyon örülünk, hogy Ági a mi iskolánk tanító nénije. Szakáll Krisztina a Munka Utcai Alapiskola matematika-fizika szakos pedagógusa. Széles látókörű, türelmes, kötelességtudó. Szakmai tudását igazolják tanítványai versenyeken elért eredményei, akik mindig kiemelkedően szerepelnek a járási, kerületi fizika és a technika olimpián. Az oktatásban korszerű pedagógia módszereket alkalmaz. A fizikatanításban a tananyag gyakorlati oldalról való megközelítését tartja fontosnak. Gyakran mutat be kísérleteket, nem ritkán hétköznapi eszközökkel, ezáltal érthetővé, sőt vonzóvá válik a fizika a legtöbb tanuló számára. Krisztina jelenleg nyolcadik évfolyamban osztályfőnök. A rá bízott gyermekeket a jóra ösztönzi, szeretettel neveli.
Vissza