Szeptember Október November December Január Április Május Március Február Június
Sokféleségben is egység Szemet gyönyörködtető látvány a kert. A növények különböznek egymástól, mindegyikük a maga módján fejlődik, növekszik. Jól megfér itt egymás mellett élő és élettelen, kicsi és nagy, változás és állandóság. A buja sokszínűséget csodálatos módon fűzi egységes egésszé a mindennapos emberi gondoskodás, a rendszeres ápolás. Az iskola leginkább egy szép kertre hasonlít, a pedagógusok és tanítványaik közt is egy különös kötődés alakul ki, a szoros összetartozás érzése. Az iskola valódi vonzerejét a gyermeki tudásszomj, a felfedezés öröme és izgalma, valamint a nevelőtestület szakértelme és odaadó munkája adja. Az alsó tagozatos tanítók és a napközi otthon nevelőtestülete közt kitűnő az együttműködés. Kölcsönösség és együtthatás azonban csakis a gyerekekkel és szüleikkel együtt, hármas kötésben eredményezhet igazi egyensúlyt, és vezethet teljes sikerre. Növendékeink tarka sokféleségének nevelését, gondozását sokoldalú és lelkes pedagógusok biztosítják, akik nem csupán összetartoznak, hanem össze is tartanak. Folyamatosan azon fáradoznak, hogy a kis emberpalánták veleszületett tudásszomja és lelkesedése, a tiszta gyermeki hang és nevetés el ne halványuljon. „Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.” Victor Hugo Szalay Cecília
Vissza