Vissza Ide
Bendegúz Leginkább a nyelvi játékosság és ötletesség jellemzi ennek az igényes anyanyelvi versenynek a feladatait. A veresenyzők itt kamatoztatni tudják szókincsüket, logikájukat, de kreativitásuknak is nagy hasznát veszik. Az idei Bendegúz  nyelvi versenyen  a 3.évfolyamból tizenhat tanuló vett részt.  Közülük hat tanuló szerepelt eredményesen:   Felkészítők: Mészáros Adrianna, Szigethi Ágota, Szlávik Tímea, Tücsök Noémi
Bendegúz anyanyelvi kör – 4. évolyam Az idei 2013/14- es tanévben a negyedik évfolyam tanulói szép számban jelentkeztek erre a körre.Munkánkat megkönnyítette, hogy hétről hétre a számítástechnika terem otthont adott az anyanyelvüket szerető tanulóknak. A számítógépek segítségét kihasználva a honlapon is megtalálható feladatokon gyakorolva, valamint egyéb forrásokból merítve is a tanulók szorgalmasan készültek a versenyre.Közben rengeteg kreatív feladattal megismerkedtünk, amelyek jól szolgálták a helyesírás gyakorlását, a szólások – közmondások értelmezése pedig  a tanulók logikai gondolkodását fejlesztette. Tücsök Noémi
Drámakör A Mákvirágok színjátszó csoport iskolánk alsó tagozatos diákjaiból verbuválódott. Általában népmeséket alkalmaznak színpadra. Az idén az Ábelesz kóbelesz című mesére esett a választásuk, amellyel meghívást kaptak a Duna Menti Tavasz Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra Dunaszerdahelyre és a magyarországi XXIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztiválra is. Bencsics Varga Mária
Kedvenc könyvem A „Kedvenc könyvem“ című pályázat tulajdonképpen könyvbemutató. A hirdetésre tucatjával érkeztek az érdekesebbnél érdekesebb munkák. A kisdiákok aprólékosan kidolgozott rajzokkal illusztrálták beszámolóikat legkedvesebb könyvükről, meséjükről. Az iskolai fordulót, a nagy érdeklődésre való tekintettel, az osztályfordulók előzték meg. A legügyesebbek a könyvtárban, zsűri előtt tarthatták meg könyvismertetésüket. A kiemelkedő munkákat oklevéllel és apró ajándékkal jutalmaztuk.  Örömmel tölt el bennünket, hogy a kicsik közül ilyen szép számban kapcsolódtak be ebbe a versenybe. Úgy gondoljuk, hogy az olvasóvá nevelés területén a legnagyobb motivációval az bír, ha a gyerekek egymásnak mesélik el élményeiket, melyet az elolvasott könyv vagy mese nyújtott nekik. Az 1. és 2. évfolyamból részt vett: Szabó Hanna, Keserű Orsolya, Károlyi Zsófia, Békefi Konor Péter, Bodoki Sofia, Gőgh Barnabás Tibor, Hatala Lea, Kiss Ádám, Stirber Réka, Szabó Bence, Kiss Lili, Bogár Ábel, Tóth Vivien, Tánczos Viktória, Bakoš Máté, Kénesy Dóra, Baráth Anna, Vida Dominik, Szénási Márk, Molnár Evelin, Boldoghy Boglárka, Kocka Hanna, Nagy Fruzsina, Zink Dóra A 3. és 4. évfolyamból részt vett: Adamek Bianka, Búzás Eszter, Hajtman Ágnes, Slezák Dóra, Szarka Máté, Szlatki Réka, Koncz Dóra, Mészáros Ádám, Banská Anna, Szalay Annamária, Molnár Dominik, Molnár Dominika, Horváth Evelyn, Židek Dominika, Lévay Máté, Korcsek Káin Ernő, Bakoš Orsolya Virág, Páczer Viktória, Knecht Sofia, Fiala Tímea, Kiss Csilla, Bartal Áron, Urbán Virág  Emma Felkészítő pedagógusok: osztályfőnökök
Meseíró pályázat Ahogy a múlt években, a mostani iskolaévben is szabadon választhattak témát a pályázók. Előre  megadtunk a kulcsszavat, amiket tanácsos volt beleszőni a mesébe. A megadott kifejezések mesébe  szövése kicsit nehezítette, de izgalmassá is tette a meseírást. Annak ellenére, hogy mindenkinek  ugyanazt a hét szót lehetett felhasználnia, nagyon sokrétű volt az egyes történetek témája. Első ízben  mondhatjuk el, hogy az idei évben nagyon jól sikerültek a pályamunkák. Sem tartalmilag, sem  szerkezetileg nem találtunk kivetnivalót, örömmel fedeztük fel a mesére jellemző sajátosságokat  tanulóink munkáiban. Többen szép illusztrációt is készítettek, egy kisdiák könyv alakba kapcsolta  össze munkájának lapjait.  A huszonegy tanuló nevezett be, akik az oklevél mellett egy kis ajándékban is részesültek. Misák Éva
Szép magyar beszéd Szépen, választékosan, folyékonyan beszélni, hangsúlyozni az egyik legnagyobb kihívás. Ahhoz, hogy ezen az igényes anyanyelvi versenyen siker szülessen, ez nem elégséges. Az értelmező, pontos felolvasást egy újabb nehéz feladat, a gyors szövegalkotás követi adott témára, majd e saját szöveget szabadon, folyékonyan el kell mondani. Az alkotott szövegnek műfaji és formai kritériumoknak kell megfelelnie, ami azt jelenti, hogy a versenyzőknek nagy gyakorlatra, jó fogalmazási készségre van szükségük.  Nem véletlen, hogy efféle megmérettetésre legelőször a negyedik évfolyamban kerül sor. A verseny iskolai fordulóját az idei tanévben 2013. november 27-én tartottuk, melyet Misák Éva és Pálinkáš Mária tanító nénik közreműködésével Szalay Cecília szervezett. A résztvevő tanulók:
Ide
A verseny első részében A fenyőfáról és a galagonyabokorról c. mesét olvasták fel, majd választhattak az alábbi témák közül: 1. A pórul járt sündisznó 2. Az én birodalmam 3. Ha a táskám mesélni tudna... 4. Buta vicc volt 5. A jövő iskolája Kiváló eredményt ért el: Kiss Csilla, Bakoš Orsolya Virág, Liška Ádám György, Forró Beatrix, Fiala Tímea. Ezek a tanulók szorgalmasan készültek következő fordulóra. A járási forduló 2014. február 14-én a komáromi Jókai Mór Alapiskolában valósult meg. Iskolánkat  az I. kategóriában Bakoš Orsolya Virág és Kiss Csilla képviselte.   Bakoš Orsolya Virág a járási 5.,  Kiss Csilla pedig a járási 1. helyezést érte el. A kerületi fordulón,  Érsekújvárban Kiss Csilla az értékes 4. helyezést érte el, amire nagyon büszkék vagyunk!  Felkészítő pedagógus: Szalay Cecília
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny I. Kategória Iskolai forduló időpontja  2014. 02.12. Az iskolai fordulón az I. kategóriában 4  próza- és 28 versmondó vett részt.                                                  A prózamondás győztesei: Szarka Máté 3.a Mészáros Ádám 3.b Keserű Orsolya 2.c A versmondás győztesei: Szalay Balázs  3.b Pikler Mátyás  2.c Nagy Fruzsina 1.c II. kategória A II. kategória vers- és prózamondói nagyon nagy érdeklődést tanúsítottak. Versmondásban 7, míg prózamondásban 5 tanuló képviselte az alsó tagozatot. A prózamondók közül Fiala Tímea 4.c osztályos tanuló, a  versmondók közül pedig Forró Beatrix  4.a osztályos tanuló képviseli az alsó tagozatosokat a körzeti fordulón. Körzeti forduló  A hat tanuló közül az I. kategóriában csak egy, Pikler Mátyás jutott tovább a járási fordulóra, a II. kategóriában pedig az alsó tagozatról senki nem jutott tovább. Járási forduló Pikler Mátyás nagy örömünkre továbbjutott az országos elődöntőbe, melynek időpontja 2014. 03. 26. A szavalóversenyt a Junior Művelődési Központban szervezték Léván. Országos elődöntő Pikler Mátyás ismét sikeresen szerepelt, aranysávos besorolást nyert, így továbbjutott az országos fordulóra, amely Rimaszombatban került megrendezésre. Országos forduló Az országos fordulón való szereplés is adott okot az ünneplésre. Pikler Mátyás  aranysávos helyezéssel örvendeztetett meg bennünket. A kitartó munkának meg lett az eredménye. Felkészítő pedagógusok:  osztályfőnökök Pikler Mátyás felkészítője: Beke Ágnes