A világűr gyermekszemmel Az Ógyallai Csillagvizsgóló által meghirdetett rajzpályázatra nagyon sok szép munka készült. A világűr gyermekszemmel témája érdeklődést felkeltő volt, hisz az elérhetetlennek tűnő világűr mindig rejt magában titokzatosságot, kíváncsiságot.  A zsűri a legszebbnek ítélte a 4. évfolyamból Zongor Eliza Jázmin és az 5. évfolyamból Szalay Mátyás rajzát. Munkájukat oklevéllel és emlék CD – vel jutalmazták . Gratulálunk! Mészáros Adrianna
Vissza
Alkotni jó! A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 2013/14-es tanévben rajzpályázatot hirdetett „ALKOTNI JÓ” címmel. A gyerekek Weöres Sándor egyik versének ihletésében szabadon választott technikával készíthettek illusztrációt. A téma nagyon hálás volt, tanulóink élvezettel vetették magukat a munkába, az alkotás öröme pedig meghozta gyümölcsét. A szebbnél szebb munkák közül alig lehetett kiválasztani a legjobbakat. A beküldött alkotásokat szakmai zsűri értékelte. A pályázatra 128 hazai oktatási intézmény 1298 alkotással nevezett be. A zsűri 97 alkotást kiállításra javasolt, közülük 41 rajz alkotója meghívást kapott a tanulmányúttal egybekötött ünnepélyes kiállítás megnyitójára, ahol a meghívottakat oklevéllel és ajándékkönyvvel jutalmazták a szervezők. Iskolánk alsó tagozatos tanulói minden évfolyamból szép számmal bekapcsolódtak ebbe a versenybe. A pályázatra az alábbi tanulók munkáját küldtük el: Az eredményhirdetésre 2014.június 10-én került sor Pozsonyban a Szlovák Nemzeti Múzeum Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában. Eredményesen szerepelt: Csernyánszky Dóra és Papp Panna, 2.a osztályos tanulók. Felkészítő pedagógusok: Beke Ágnes, Mészáros Adrianna, Szalay Cecília, Szlávik Tímea, Tücsök Noémi
Ide
Emberjogok gyermekszemmel A másság elfogadása, az emberi jogok megismerése és védelme a nevelés szerves részévé kell válnia. A Szlovák Külügyminisztérium által kiírt rajzpályázatot abból a nemes szándékból írták ki, hogy a gyermekekben és ifjakban megerősödjék az érzés: „Jogom van véleményt formálni…” Az országos pályázatra az alapiskolák alsó- és felső tagozatos tanulóitól, valamint a nyolcosztályos gimnáziumokból várták a pályamunkákat. A  pályázatra három tanulónk rajzával neveztünk be: 1. Szalay Balázs  3.b 2. Petrik Tamara  4.a 3. Urbán Virág Emma 4.c Az értékes díját iskolánk 3.b osztályos tanulója, Szalay Balázs vehette át. Ünnepélyes díjátadásra június 26-án, Pozsonyban a Palugyay-kastélyban került sor. Felkészítőik: Misák Éva, Szlávik Tímea, Mészáros Adrianna
Rajzszakkör A vizuális nevelés személyiségfejlesztő hatású, segíti a gyerekek érzelmi gazdagodását, az önálló ízlés, igényesség kialakulását. A 3. és 4. évfolyam tanulói számára  létrehozott  rajzszakkör egyik  célja az volt, hogy a gyerekek fantáziája korlátok nélkül szabadon szárnyalhasson, örömmel bontakoztathassák ki képességeiket. Jó volt látni, ahogy alkotnak, megtanulják alkalmazni a színharmóniákat, a színek térhatását, a színkontrasztokat. Az önkifejezés az önismeretüket is gazdagította. A megismert technikákat és eszközöket egyre jártasabban alkalmazták, gondolataikat, élményeiket egyre kifejezőbben tudták megjeleníteni. A jó hangulatú, oldott légkörben meg tudták mutatni kreativitásukat. A foglalkozásokon ötletes munkák , alkotások születtek. A játékos színhasználat  tökéletesen jellemezte a gyerekek életkori sajátosságait. Örömteli élményt nyújtó foglalkozások voltak ezek, melyeken szárnyalt  a fantáziájuk. László Alica, Mészáros Adrianna